Institut české levice, z.ú. je institucí ustavenou za účelem provozovnání činnosti užitečné společensky nebo hospodářsky s využitím své osobní a majetkové složky. Ústav provozuje činnost, jež je každému rovnocenně dostupná za podmínek předem stanovených v souladu s ustanovením § 402 zákona č. 89/2012 Sb.

Naše hlavní činnosti

...
Pořádání a podpora vzdělávacích akcí

...
Podpora činností užitečných společensky nebo hospořářsky

...
Pořádání a podpora společenských událostí

...
Publikační činnost

Nejnovější zprávy